تیره گل بی صبر (Balsaminaceae)

فرم کلی تیره Balsaminaceaeگیاهانی علفی و دارای شیرابه. گیاهانی آبدار. یکساله یا چندساله، دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد آن. خشکی پسند. برگ ها در اندازه متوسط، با آرایش متناوب، یا متقابل یا مارپیچی (سه برگ در هر چرخه)، پهن، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار و ساده. پهنک برگ یکپارچه، سوزنی تا خطی، کشیده تا تخم مرغی، رگبرگ ها پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا مضرس یا کنگره دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره. نواحی معتدله و گرمسیری. آفریقا، آمریکای شمالی. X=6-11 .

طبقه بندی خانواده Balsaminaceae زیر رده دولپه ای ها، راسته Ericales .

این خانواده دارای ۶۰۰ گونه است.

Impatiens Balsamina

گونه های تیره Balsaminaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Balsaminaceae
Rose Balsam
Balsaminaceae
Jewelweed
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Jewelweed
Balsaminaceae
Touch-Me-Not
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Pale Jewelweed
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae

 

 • 1
  Share

تیره Asteliaceae

فرم کلی تیره Asteliaceae :

 یا دارای برگ های متراکم انتهایی یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا غده ای. مستقل یا انگلی (روی درختان). خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های متوسط تا بزرگ، متناوب، مارپیچی یا دو ردیفه؛ علفی یا چرمی، دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی یا نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی شکل، با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه ی پلی گام. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از اندام های جنسی ماده.

جغرافیا: نواحی قدیم الحاره، استرالیایی و قطب جنوب. X= 8, 19 .

طبقه بندی خانوادهزیررده تک لپه ای ها، راسته Asparagales .

این خانواده دارای حدود ۵۵ گونه و ۵ جنس است.

Astelia solandri

گونه های خانواده  Asteliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Asteliaceae
Asteliaceae
Asteliaceae
Asteliaceae
 • 1
  Share

تیره مارچوبگان (Asparagaceae)

مارچوبگان (نام علمی: Asparagaceae) نام تیره‌ای از گیاهان گل‌دار در راسته مارچوبه‌سانان تک‌لپه‌ای است.

مارچوبگان یا تیره مارچوبه، گیاهانی بالا رونده یا دارای اعضای چوبی و حتی در بعضی انواع به صورت درختچه‌های کوچک اند برگهایی ساده یا فلس مانند یا به‌جای برگ معمولاً دارای صفحه پهنی شبیه به آن و به نام کلادود Caladode هستند. بعضی از آنها پهنکی با رگبرگ منشعب دارند گلهای آنها به رنگ‌های سفید یا زرد رنگ نر و ماده ولی اغلب بر دو نوع نر و ماده دوپایه یا پلی گام است و این حالت که در اغلب آنها مشاهده می‌شود بر اثر عدم رشد و از بین رفتن یکی از اعضای اصلی گل یعنی پرچم مادگی در آنها پیش آمده‌است .

وجود صفاتی نظیر ساقه زیرزمینی صفحات یا الیاف باریک و سبز رنگی به نام کلادود وجود گل آذین در محور ساقه داشتن گلهایی بر ۲ نوع نر و ماده (۲ پایه یا پلی گام) میوه ای به صورت سته و غیره این گیاهان را از گیاهان تیره لاله می تواند به خوبی مجزا سازد.

انواع مفید و دارویی معدودی در این تیره وجود دارند که بعضی از آنها واجد مواد موثر اند ریزوم بعضی از آنها به مصارف تغذیه می رسد معدودی از آنها را نیز در صنعت مورد استفاده قرار می دهند.

Asparagus Acutifolius

گونه های خانواده Asparagaceae  در شبکه گیاهی ایران:   

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Chinese Asparagus
Asparagaceae
Asparagaceae
Fern Asparagus
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagus
Asparagaceae
Shatavari
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagus Fern
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
 • 1
  Share

تیره زراوند، تیره چپقک (Aristolochiaceae)

فرم کلی تیره Aristolochiaceaeگیاهانی درختچه ای یا بالارونده یا علفی؛ اسانس دار؛ اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار تا بدون پوشش؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. همه جازی بجز استرالیا. X=4-7, 12, 13 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۷ است.

طبقه بندی خانوادهAristolochiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Piperales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه می باشد.

این تیره جزو تیره‌های نزدیک به اسفناجیان است گل‌هایش ارغوانی یا صورتی و برگهایش بی‌دندانه و ریز و ریشه‌اش کلفت و میوه‌اش کروی است. در قدیم به زرآوند، زهر زمین و ارسطولوخیا هم گقته می‌شد. به اصفهانی به زرآوند نخود الوندی می‌گویند.

Aristolochia Kaempferi

گونه های خانواده   Aristolochiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Birthwort
Aristolochiaceae
Ma Dou Ling
Aristolochiaceae
Ma Dou Ling
Aristolochiaceae
Guan Fang Chi
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Pipevine
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Texas Dutchman’s Pipe
Aristolochiaceae
Snakeroot
Aristolochiaceae
Virginia Snakeroot
Aristolochiaceae
Dutchman’s Pipe
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Snake Root
Aristolochiaceae
Wild Ginger
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Asarabacca
Aristolochiaceae
Du Heng
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Wild Ginger
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
 • 1
  Share

تیره کاج مطبق (Araucariaceae)

کاج مُطَبَّق یا کپیناژ نوعی کاج سوزنیاست از خانواده اشکوبیان  (Araucariaceae). اشکوبیان درختان همیشه‌سبزی هستند راسته کاجیان (Pinales)، رده ناژویان (Pinopsida)، دستهٔ مَخروطیان (Coniferae یا Pinophyta). زیستگاه اصلی کاج مطبق جزیرره نورفک  استرالیا است. رشد آن در محیط طبیعی زیاد ولی در آپارتمان به کندی رشد می‌کند، احتیاج به اکسیژن فراوان دارد و درجه حرارت بالا را تحمل نمی‌کند.
“آروکاریا بیدویلی” گیاهی سوزنی برگ و زیبا، از خانواده کاج مطبق یا آروکاریاسه می باشد. این گیاه دارای شاخه‌ های مطبق بوده و موطن اصلی آن جزیره نورفولک استرالیا است.
رشد آن در محیط طبیعی زیاد ولی در آپارتمان به کندی رشد می‌ نماید و حداکثر به طول ۱۵۰ سانتیمتر می رسد و نیاز فراوانی به اکسیژن دارد.
برگ ها در گیاهان بالغ و نونهال متفاوت است. برگ های درختان نونهال براق، به رنگ سبز روشن، سوزنی، به طول ۲٫۵ تا ۵ سانتیمتر و دارای نوک تیز می باشد. برگ های درختان بالغ، گسترده، براق، به رنگ سبز تیره، به طول ۰٫۷ تا ۲٫۸ سانتیمتر، نیزه ای یا سه گوش-تخم مرغی، پهن، چرم مانند، فاقد رگبرگ میانی اما دارای تعداد متعددی رگبرگ های پرمانند می باشد.
تکثیر کاج مطبق در خانه بسیار مشکل و تقریباً ناممکن است. برای تکثیر از بذر یا قلمه استفاده می شود. که البته قلمه باید از انتهای ساقه گیاه باشد، در غیر این صورت گیاه حاصل کج رشد می کند.
در نوک این کاج ساقه فوقانی قرار دارد که به صورت عمودی و رو به بالا است. اگر این ساقه آسیب ببیند و یا قطع شود چند ساقهٔ دیگر در محل بریدگی بوجود می آید که برای تکثیر از آنها می توان استفاده نمود. البته قلمه را باید با استفاده از هورمون ریشه زا مثل اسید ایندول بوتیریک ریشه دار کرد .
گیاهانی که از طریق کاشت بذر بدست آمده اند، شاخه هایی بیمار و نامنظم تولید می نماید و بهتر است در ازدیاد آن از قلمه های جوانه های انتهایی استفاده گردد.
کاج مطبق به نور معمولی ، هوای خنک ، خاک همیشه خیس، رطوبت نسبی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد و خاک کمی اسیدی احتیاج دارد.
گونه های خانواده Araucariaceae در شبکه گیاهی ایران:
نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Queensland Kauri
Araucariaceae
Monkey Puzzle Tree
Araucariaceae
Bunya-Bunya
Araucariaceae
 • 1
  Share

تیره عشقه،تیره داردوست (Araliaceae)

فرم کلی تیره Araliaceaeگیاهانی درختی یا علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ اسانس دار یا فاقد اسانس؛ رزینی. اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا اپی فیت یا بالارونده. برگ ها در اندازه های متوسط تا بسیار بزرگ یا کوچک؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ گاهی چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه یا یکپایه ی نر یا یکپایه ی ماده یا دوپایه یا دوپایه ی ماده.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=11, 12(+) .

 این گیاهان پراکندگی جهانی دارند؛ بسیاری از گونه‌های این سرده علف‌های هرز مزاحم یاگونه های مهاجم محسوب می‌شوند، اما گاه برای گل‌های زیبایشان کاشته می‌شوند.

طبقه بندی خانواده Araliaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Apiales .

این خانواده دارای ۷۰۰ گونه و ۴۹ جنس است.

Tetrapanax Papyrifer

گونه هایخانواده Araliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chinese Angelica Tree
Araliaceae
Manchurian Spikenard
Araliaceae
Udo
Araliaceae
Japanese Angelica Tree
Araliaceae
Bristly Sarsaparilla
Araliaceae
Manchurian Angelica Tree
Araliaceae
Wild Sarsaparilla
Araliaceae
American Spikenard
Araliaceae
Sakhalin Spikenard
Araliaceae
Hercule’s Club
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Wu Jia Pi
Araliaceae
Taka-No-Tsume
Araliaceae
Araliaceae
Siberian Ginseng
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Ukogi
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Ivy
Araliaceae
Nepal Ivy
Araliaceae
Araliaceae
Tree Aralia
Araliaceae
Araliaceae
Devil’s Club
Araliaceae
Ginseng
Araliaceae
Japanese Ginseng
Araliaceae
Araliaceae
San Qi
Araliaceae
American Ginseng
Araliaceae
Ground Nut
Araliaceae
Elderberry Panax
Araliaceae
Puahou
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Rice Paper Plant
Araliaceae
 • 1
  Share

تیره گل شیپوری (Araceae)

گل‌شیپوریان یا تیرهٔ گل شیپوری

گل‌شیپوریان گیاهانی هستند علفی یا چوبی ،بالارونده ، دارای شیرآبهٔ تلخ و شیری رنگ، بابرگ‌های معمولاً پهن، دمبرگ غالباً لُب‌دار، رگبرگ‌های شبکه‌ای؛ گل‌های یک یا دو جنسی کوچک، بدون دُمگل، گل‌آذین سُنبله، ۴ تا ۶ گلپوش آزاد یا پیوسته یا بدون گلپوش، ۲ تا ۸ پرچم، تخمدان فوقانی یا برهنه، یک خانه‌ای یا بیشتر، یک تخمک یا بیشتر در هر خانه و میوهٔ معمولاً سته. این گیاهان بومی نواحی گرمسیری‌اند.

فرم کلی تیره Araceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی؛ صمغ دار یا دارای شیرابه رنگی، یا غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. چندساله، دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ اغلب ریزوم دار یا دارای کورم یا دارای غده. مستقل یا انگلی یا بالارونده. آبدوست یا خشکی پسند. گیاهانی آبدوست بصورت ریشه دار یا غوطه ور روی آب (جنس Pistia ). برگ ها در گیاهان آبدوست بصورت غوطه ور در روی آب یا زیر آب. هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده یا مرکب. رگبرگ ها به شکل پرمانند یا پنجه ای یا موازی هم. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه ای. دارای فلس های محوری یا فاقد آنها.

انواده شیپوری Araceae

خانواده بسیار مهم به سه زیر گروه تقسیم می شوند:

۱-    گیاهانی که با قلمه ساقه تکثیر می شوند

۲-    گیاهانی که با پاجوش تکثیر می شوند

۳-    گیاهانی که هم تولید پاجوش دارند و هم با قلمه تکثیر می شوند

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه ی ماده، یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری یا گرمسیری یا معتدل.

طبقه بندی خانواده Araceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای  ۲۰۰۰ گونه و ۱۰۶ است.

Peltandra Sagittifolia

گونه های خانواده  Araceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Flag
Araceae
Araceae
Elephant Yam
Araceae
Devil’s Tongue
Araceae
Tian Nan Xing
Araceae
Tian Nan Xing
Araceae
Araceae
Green-Dragon
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Indian Turnip
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Jack In The Pulpit
Araceae
Araceae
Friar’s Cowl
Araceae
Araceae
Araceae
Cuckoo Pint
Araceae
Water Arum
Araceae
Araceae
Yellow Skunk Cabbage
Araceae
Araceae
Araceae
Golden Club
Araceae
White Arrow Arum
Araceae
Green Arrow Arum
Araceae
Hu Zhang
Araceae
Ban Xia
Araceae
Araceae
Skunk Cabbage
Araceae
Araceae
Arum Lily
Araceae

 

 • 1
  Share

تیره خاس (Aquifoliaceae)

فرم کلی تیره Aquifoliaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای، غیررزینی. معمولاً هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها معمولاً همیشه سبز، متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی؛ چرمی؛ دارای دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه، با رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها زوداُفت یا پایا. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری.   ۲n=17-20, 40 .    X=9, 10   .

طبقه بندی خانواده Aquifoliaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Aquifoliales .

Ilex Verticillata

گونه هایتیره Aquifoliaceae :در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Aquifoliaceae
Holly
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Cassine
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Large Gallberry
Aquifoliaceae
Horned Holly
Aquifoliaceae
Japanese Holly
Aquifoliaceae
Inkberry
Aquifoliaceae
Mochi Tree
Aquifoliaceae
Tarajo
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
American Holly
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Winterberry
Aquifoliaceae
Yaupon Holly
Aquifoliaceae
Holly
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Mountain Holly
Aquifoliaceae
 • 1
  Share

تیره Aponogetonaceae

فرم کلی تیره  Aponogetonaceaeگیاهانی علفی؛ صمغ دار. چندساله؛ دارای کورم یا ریزوم دار؛ ریشه ای. برگ ها شناور روی آب. اغلب هتروفیل. برگ ها متناوب؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. دارای رگبرگ پرمانند. دارای فلس های جانبی.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. قدیم الحاره و آفریقای جنوبی. X=8 .

طبقه بندی خانواده Aponogetonaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Alismatales .

این تیره دارای ۴۷ گونه و تنها یک جنس Aponogetonمی باشد.

Aponogeton Distachyos

استفاده خوراکی گونه Aponogeton distachyos:

ریشه
ساقه
گل

گونه خانواده Aponogetonaceae وجود درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Hawthorn
Aponogetonaceae
 • 1
  Share

تیره خرزهره (Apocynaceae)

فرم کلی تیره Apocynaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی، صمغ دار. بالارونده یا مستقل. برگ ها همیشه سبز، متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی، علفی یا چرمی، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=8-12 .

طبقه بندی خانواده Apocynaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Gentianales .

این تیره دارای ۱۵۰۰ گونه و ۱۶۴ جنس است.

Apocynum androsaemifolium

گونه های تیره Apocynaceae موجود در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Spreading Dogbane
Apocynaceae
Indian Hemp
Apocynaceae
Apocynaceae
Quebracho
Apocynaceae
Apocynaceae
Oleander
Apocynaceae
Japanese Star Jasmine
Apocynaceae
Star Jasmine
Apocynaceae
Apocynaceae
Greater Periwinkle
Apocynaceae
Lesser Periwinkle
Apocynaceae
 • 1
  Share