نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 70
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ پاک کردن
بله
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 486
صفحه 1 از 25
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Sweet Acacia
Leguminosae
 
Japanese Maple
Sapindaceae
 
Sugar Maple
Sapindaceae
 
Aconite
Ranunculaceae
 
Unicorn Root
Liliaceae
 
Slender Amaranth
Amaranthaceae
 
Love Lies Bleeding
Amaranthaceae
 
Purple Amaranth
Amaranthaceae
 
Chinese Spinach
Amaranthaceae
 
Allegheny Shadberry
Rosaceae
 
Quebec Berry
Rosaceae
 
Marram Grass
Gramineae
 
Bog Rosemary
Ericaceae
 
Marsh Andromeda
Ericaceae
 
Broomsedge Bluestem
Gramineae
 
Angelica
Umbelliferae
 
Parsley Piert
Rosaceae
 
Ground Nut
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Celery
Umbelliferae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 486
صفحه 1 از 25