نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 60
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ پاک کردن
بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 684
صفحه 1 از 35
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Caprifoliaceae
 
Okra
Malvaceae
 
Grecian Fir
Pinaceae
 
China Jute
Malvaceae
 
Sweet Acacia
Leguminosae
 
Swamp Wattle
Leguminosae
 
Blue-Leaved Wattle
Leguminosae
 
Field Maple
Sapindaceae
 
Norway Maple
Sapindaceae
 
Yarrow
Compositae
 
Basil Thyme
Labiatae
 
Wolfbane
Ranunculaceae
 
Aconite
Ranunculaceae
 
Agrimony
Rosaceae
 
Tall Wheatgrass
Gramineae
 
Ground Pine
Labiatae
 
Mimosa
Leguminosae
 
Wild Leek
Alliaceae
 
Babbington's Leek
Alliaceae
 
Onion
Alliaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 684
صفحه 1 از 35