نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 110
پهنای کانوپی (متر)
0 - 30
آیا گیاه کشت می شود؟ پاک کردن
بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 1673
صفحه 1 از 84
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Aibika
Malvaceae
 
Balsam Fir
Pinaceae
 
Colorado Fir
Pinaceae
 
Grand Fir
Pinaceae
 
Nikko Fir
Pinaceae
 
West Himalayan Fir
Pinaceae
 
Noble Fir
Pinaceae
 
China Jute
Malvaceae
 
-
Malvaceae
 
Mimosa
Leguminosae
 
Green Wattle
Leguminosae
 
Blackwood
Leguminosae
 
Golden Wattle
Leguminosae
 
Swamp Wattle
Leguminosae
 
Pirri-Pirri Bur
Rosaceae
 
Bear's Breeches
Acanthaceae
 
Feijoa
Myrtaceae
 
Field Maple
Sapindaceae
 
Amur Maple
Sapindaceae
 
Rock Maple
Sapindaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 1673
صفحه 1 از 84