نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 75
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ پاک کردن
بله
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 927
صفحه 1 از 47
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Colorado Fir
Pinaceae
 
Subalpine Fir
Pinaceae
 
Noble Fir
Pinaceae
 
Knife-Leaf Wattle
Leguminosae
 
Sweet Acacia
Leguminosae
 
Sidney Golden Wattle
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Kangaroo Thorn
Leguminosae
 
Golden Wattle
Leguminosae
 
Blue-Leaved Wattle
Leguminosae
 
Coastal Wattle
Leguminosae
 
Prickly Moses
Leguminosae
 
Sycamore
Sapindaceae
 
Mace
Compositae
 
Musk Milfoil
Compositae
 
Yarrow
Compositae
 
Sneeze-Wort
Compositae
 
-
Compositae
 
Siberian Yarrow
Compositae
 
Basil Thyme
Labiatae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 927
صفحه 1 از 47