نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 75
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ پاک کردن
بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 4417
صفحه 1 از 221
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Okra
Malvaceae
 
Aibika
Malvaceae
 
Musk Mallow
Malvaceae
 
Cranberry Gourd
Cucurbitaceae
 
Snowball Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Transmontane Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Desert Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
-
Malvaceae
 
China Jute
Malvaceae
 
Mulga Acacia
Leguminosae
 
Wiry Wattle
Leguminosae
 
Knife-Leaf Wattle
Leguminosae
 
Mimosa
Leguminosae
 
Green Wattle
Leguminosae
 
Sweet Acacia
Leguminosae
 
Sidney Golden Wattle
Leguminosae
 
Blackwood
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Kangaroo Thorn
Leguminosae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 4417
صفحه 1 از 221