نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 110
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 542
صفحه 1 از 28
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Colorado Fir
Pinaceae
 
Californian Red Fir
Pinaceae
 
Caucasian Fir
Pinaceae
 
Cranberry Gourd
Cucurbitaceae
 
China Jute
Malvaceae
 
Chinese Lantern
Malvaceae
 
Coastal Wattle
Leguminosae
 
Californian Buckeye
Hippocastanaceae
 
Chinese Horse Chestnut
Hippocastanaceae
 
Century Plant
Agavaceae
 
Century Plant
Agavaceae
 
Century Plant
Agavaceae
 
Corncockle
Caryophyllaceae
 
Camel Thorn
Leguminosae
 
Canadian Garlic
Alliaceae
 
Canadian Garlic
Alliaceae
 
Chinese Chives
Alliaceae
 
Chives
Alliaceae
 
Crow Garlic
Alliaceae
 
Careless Weed
Amaranthaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 542
صفحه 1 از 28