نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 35
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 57
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Egyptian Leek
Alliaceae
 
Elephant Yam
Araceae
 
Eastern Sweetshrub
Calycanthaceae
 
Endive
Compositae
 
Enchanter's Nightshade
Onagraceae
 
Eaton's Thistle
Compositae
 
Edible Thistle
Compositae
 
Elegant Fairyfan
Onagraceae
 
Eastern Mayhaw
Rosaceae
 
Echinacea
Compositae
 
Echinacea
Compositae
 
Elaeagnus
Elaeagnaceae
 
Elaeagnus
Elaeagnaceae
 
Ethiopian Banana
Musaceae
 
Escallonia
Escalloniaceae
 
Escallonia
Escalloniaceae
 
Escallonia
Escalloniaceae
 
Escallonia
Escalloniaceae
 
Escallonia
Escalloniaceae
 
Escallonia
Escalloniaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 57
صفحه 1 از 3