نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 75
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 210
صفحه 1 از 11
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Grecian Fir
Pinaceae
 
Grand Fir
Pinaceae
 
Green Wattle
Leguminosae
 
Golden Wattle
Leguminosae
 
Greasewood
Rosaceae
 
Ground Elder
Umbelliferae
 
Giant Hyssop
Labiatae
 
Goatweed
Compositae
 
Ground Pine
Labiatae
 
Great Water Plantain
Alismataceae
 
Garlic Mustard
Cruciferae
 
Geyer's Onion
Alliaceae
 
Giant Onion
Alliaceae
 
Golden Garlic
Alliaceae
 
Garlic
Alliaceae
 
Giant Chives
Alliaceae
 
German Garlic
Alliaceae
 
Garlic Chives
Alliaceae
 
Grey Alder
Betulaceae
 
Giant Ragweed
Compositae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 210
صفحه 1 از 11