نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 40
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 193
صفحه 1 از 10
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Himalayan Fir
Pinaceae
 
Hornbeam Maple
Sapindaceae
 
Hawthorn-Leaved Maple
Sapindaceae
 
Honeypots
Epacridaceae
 
Herb Christopher
Ranunculaceae
 
Horse Chestnut
Hippocastanaceae
 
Hoary Balm Of Gilead
Labiatae
 
Harvestlice
Rosaceae
 
Hairy Agrimony
Rosaceae
 
Hollyhock
Malvaceae
 
Hooker's Onion
Alliaceae
 
Hog Peanut
Leguminosae
 
Hog Peanut
Leguminosae
 
Hercule's Club
Araliaceae
 
Hairy Manzanita
Ericaceae
 
Horseradish
Cruciferae
 
Heartleaf Arnica
Compositae
 
Hillside Arnica
Compositae
 
Hen And Chicken Fern
Polypodiaceae
 
Hart's Tongue Fern
Polypodiaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 193
صفحه 1 از 10