نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 12
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 69
صفحه 1 از 4
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Indian Millet
Gramineae
 
Indian Horse Chestnut
Hippocastanaceae
 
Italian Alder
Betulaceae
 
Indehiscent Pigweed
Amaranthaceae
 
Indian Hemp
Apocynaceae
 
Indian Turnip
Araceae
 
Ialian Aster
Compositae
 
Indian Milkvetch
Leguminosae
 
Indian Belladonna
Solanaceae
 
Indian Spinach
Basellaceae
 
Indian Paper Birch
Betulaceae
 
Indian Rape
Cruciferae
 
Indian Colza
Cruciferae
 
Ironwood
Sapotaceae
 
Incense Cedar
Cupressaceae
 
Indian Shot
Cannaceae
 
Indian Bean Tree
Bignoniaceae
 
Iberian Star Thistle
Compositae
 
Iceland Moss
Parmeliaceae
 
Indian Woodoats
Gramineae
 
4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 69
صفحه 1 از 4