نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 75
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 302
صفحه 1 از 16
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Musk Mallow
Malvaceae
 
Momi Fir
Pinaceae
 
Mulga Acacia
Leguminosae
 
Mimosa
Leguminosae
 
Moosewood
Sapindaceae
 
Mountain Maple
Sapindaceae
 
Mace
Compositae
 
Musk Milfoil
Compositae
 
Maidenhair Fern
Polypodiaceae
 
Mexican Giant Hyssop
Labiatae
 
Mountain Dandelion
Compositae
 
Mountain Dandelion
Compositae
 
Mimosa
Leguminosae
 
Manna Tree
Leguminosae
 
Mouse Garlic
Alliaceae
 
Miyama-Rakkyo
Alliaceae
 
Mountain Alder
Betulaceae
 
Marsh Mallow
Malvaceae
 
Mat Amaranth
Amaranthaceae
 
Marram Grass
Gramineae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 302
صفحه 1 از 16