نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 60
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 86
صفحه 1 از 5
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Nikko Fir
Pinaceae
 
Noble Fir
Pinaceae
 
Norway Maple
Sapindaceae
 
Niu Xi
Amaranthaceae
 
Nan Sha Shen
Campanulaceae
 
Northern Maidenhair
Polypodiaceae
 
New Mexico Giant Hyssop
Labiatae
 
Nodding Onion
Alliaceae
 
No-Biru
Alliaceae
 
Nepalese Alder
Betulaceae
 
New England Aster
Compositae
 
Nuttall's Saltbush
Chenopodiaceae
 
Naked Oat
Gramineae
 
Nine Star Perennial Broccoli
Cruciferae
 
Nutmeg Hickory
Juglandaceae
 
New Jersey Tea
Rhamnaceae
 
Nettle Tree
Ulmaceae
 
Nootka Cypress
Cupressaceae
 
Narrow Leaved Goosefoot
Chenopodiaceae
 
Nettleleaf Goosefoot
Chenopodiaceae
 
5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 86
صفحه 1 از 5