نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 45
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 203
صفحه 1 از 11
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Red Fir
Pinaceae
 
Rock Maple
Sapindaceae
 
Red Maple
Sapindaceae
 
Red Baneberry
Ranunculaceae
 
Red Kiwi
Actinidiaceae
 
Redshank
Rosaceae
 
Red Buckeye
Hippocastanaceae
 
Red Horse Chestnut
Hippocastanaceae
 
Rakkyo
Alliaceae
 
Rosy Garlic
Alliaceae
 
Rocambole
Alliaceae
 
Round-Headed Leek
Alliaceae
 
Red Alder
Betulaceae
 
Rough Pigweed
Amaranthaceae
 
Roman Wormwood
Compositae
 
Roundleaf Serviceberry
Rosaceae
 
Rock Jasmine
Primulaceae
 
Rue-Anemone
Ranunculaceae
 
Rough-Barked Apple
Myrtaceae
 
Rocky Mountain Columbine
Ranunculaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 203
صفحه 1 از 11