نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 75
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 595
صفحه 1 از 30
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Silver Fir
Pinaceae
 
She Balsam
Pinaceae
 
Subalpine Fir
Pinaceae
 
Sacred Fir
Pinaceae
 
Siberian Fir
Pinaceae
 
Snowball Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Sand Verbena
Nyctaginaceae
 
Sweet Acacia
Leguminosae
 
Sidney Golden Wattle
Leguminosae
 
Swamp Wattle
Leguminosae
 
Sycamore
Sapindaceae
 
Silver Maple
Sapindaceae
 
Sugar Maple
Sapindaceae
 
Sneeze-Wort
Compositae
 
Siberian Yarrow
Compositae
 
Speargrass
Umbelliferae
 
Sweet Flag
Araceae
 
Sacapellote
Compositae
 
Silver Vine
Actinidiaceae
 
Sha Shen
Campanulaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 595
صفحه 1 از 30