نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 70
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 337
صفحه 1 از 17
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
West Himalayan Fir
Pinaceae
 
Wiry Wattle
Leguminosae
 
Wild Spaniard
Umbelliferae
 
Wolfsbane
Ranunculaceae
 
Wolfbane
Ranunculaceae
 
White Baneberry
Ranunculaceae
 
White Snakeroot
Compositae
 
Western Snakeroot
Compositae
 
Wild Leek
Alliaceae
 
Welsh Onion
Alliaceae
 
Wild Onion
Alliaceae
 
Wood Leek
Alliaceae
 
Wild Garlic
Alliaceae
 
White Alder
Betulaceae
 
Wood Anemone
Ranunculaceae
 
Wind Flower
Ranunculaceae
 
Wild Angelica
Umbelliferae
 
Wild Celery
Umbelliferae
 
Water Hawthorn
Aponogetonaceae
 
Wild Columbine
Ranunculaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 337
صفحه 1 از 17