نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 60
پهنای کانوپی (متر)
0 - 10
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 76
صفحه 1 از 4
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Yarrow
Compositae
 
Yerba Mansa
Saururaceae
 
Yellow Camomile
Compositae
 
Yin Chen Hao
Compositae
 
Yareta
Umbelliferae
 
Yellow Rocket
Cruciferae
 
Yellow Birch
Betulaceae
 
Yellow Wort
Gentianaceae
 
Yatzi
Alstroemeriaceae
 
Yellow Mariposa
Calochortaceae
 
Yunnan Plum Yew
Cephalotaxaceae
 
Yellow Spined Thistle
Compositae
 
Yellow Wood
Leguminosae
 
Yellow Spiderflower
Capparidaceae
 
Yun Lian
Ranunculaceae
 
Yan Hu Suo
Papaveraceae
 
Yellow Foxglove
Scrophulariaceae
 
Yam
Dioscoreaceae
 
Yerba Santa
Hydrophyllaceae
 
Yellow Gum
Myrtaceae
 
4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 76
صفحه 1 از 4