نمایش 1 - 1 از 1
Aloeaceae
آلوئه ورا، صبر زرد طبی
Aloe Vera