نمایش 1 - 1 از 1
Bignoniaceae
بید بیابانی آمریکایی
Desert Willow