نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
1.5 - 25
پهنای کانوپی (متر)
0 - 10
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
اطلاعات موجود: 15
صفحه 1 از 1
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Chinese Plum Yew
Cephalotaxaceae
 
Japanese Plum Yew
Cephalotaxaceae
 
Japanese Plum Yew
Cephalotaxaceae
 
Korean Plum Yew
Cephalotaxaceae
 
Japanese Plum Yew
Cephalotaxaceae
 
Yunnan Plum Yew
Cephalotaxaceae
 
-
Cephalotaxaceae
 
Chinese Plum Yew
Cephalotaxaceae
 
-
Cephalotaxaceae
 
California Nutmeg
Cephalotaxaceae
 
-
Cephalotaxaceae
 
Chinese Nutmeg Tree
Cephalotaxaceae
 
-
Cephalotaxaceae
 
Kaya
Cephalotaxaceae
 
Yunnan Nutmeg Yew
Cephalotaxaceae
 
اطلاعات موجود: 15
صفحه 1 از 1