نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 2
پهنای کانوپی (متر)
0 - 1
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 41
صفحه 2 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
Solomon's Seal
Convallariaceae
 
Solomon's Seal
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
Hairy Solomon's Seal
Convallariaceae
 
Huang Jing
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
Whorled Solomon's Seal
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
-
Convallariaceae
 
False Spikenard
Convallariaceae
 
Star-Flowered Lily Of The Valley
Convallariaceae
 
Wild Cucumber
Convallariaceae
 
Scootberry
Convallariaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 41
صفحه 2 از 3