نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 20
پهنای کانوپی (متر)
0 - 8
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 22
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Alerce
Cupressaceae
 
Ashe Juniper
Cupressaceae
 
Californian Juniper
Cupressaceae
 
Chinese Juniper
Cupressaceae
 
Juniper
Cupressaceae
 
Juniper
Cupressaceae
 
Shore Juniper
Cupressaceae
 
Aligator Juniper
Cupressaceae
 
Syrian Juniper
Cupressaceae
 
Grecian Juniper
Cupressaceae
 
Creeping Juniper
Cupressaceae
 
One-Seed Juniper
Cupressaceae
 
Desert Juniper
Cupressaceae
 
Prickly Juniper
Cupressaceae
 
Himalayan Juniper
Cupressaceae
 
Temple Juniper
Cupressaceae
 
Savine
Cupressaceae
 
Rocky Mountain Juniper
Cupressaceae
 
Southern Redcedar
Cupressaceae
 
Flaky Juniper
Cupressaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 22
صفحه 1 از 2