نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 15
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 169
صفحه 1 از 9
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Bog Rosemary
Ericaceae
 
Marsh Andromeda
Ericaceae
 
Grecian StrawberryTree
Ericaceae
 
Arizona Maderone
Ericaceae
 
Canary Madrona
Ericaceae
 
Madrona
Ericaceae
 
Texas Madrone
Ericaceae
 
Strawberry Tree
Ericaceae
 
-
Ericaceae
 
Madrono
Ericaceae
 
Alpine Bearberry
Ericaceae
 
Hairy Manzanita
Ericaceae
 
Bigberry Manzanita
Ericaceae
 
Manzanita
Ericaceae
 
Pine-Mat Manzanita
Ericaceae
 
Parry Manzanita
Ericaceae
 
Greenleaf Manzanita
Ericaceae
 
Pointleaf Manzanita
Ericaceae
 
-
Ericaceae
 
Downy Manzanita
Ericaceae
 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 169
صفحه 1 از 9