نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 10
پهنای کانوپی (متر)
0 - 8
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 264
صفحه 1 از 14
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Indian Millet
Gramineae
 
-
Gramineae
 
-
Gramineae
 
Tall Wheatgrass
Gramineae
 
Upland Bent
Gramineae
 
Shortawn Foxtail
Gramineae
 
Marram Grass
Gramineae
 
Beach Grass
Gramineae
 
-
Gramineae
 
Big Bluestem
Gramineae
 
Broomsedge Bluestem
Gramineae
 
Sweet Vernal Grass
Gramineae
 
Cane Reed
Gramineae
 
-
Gramineae
 
-
Gramineae
 
Giant Reed
Gramineae
 
Barley Mitchell Grass
Gramineae
 
Abyssinian Oat
Gramineae
 
Slender Oat
Gramineae
 
-
Gramineae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 264
صفحه 1 از 14