نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 0.6
پهنای کانوپی (متر)
0 - 0.3
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 22
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Psyllium
Plantaginaceae
 
-
Plantaginaceae
 
French Psyllium
Plantaginaceae
 
Che Qian Zi
Plantaginaceae
 
Mexican Plantain
Plantaginaceae
 
-
Plantaginaceae
 
Buck's-Horn Plantain
Plantaginaceae
 
-
Plantaginaceae
 
-
Plantaginaceae
 
-
Plantaginaceae
 
-
Plantaginaceae
 
-
Plantaginaceae
 
-
Plantaginaceae
 
-
Plantaginaceae
 
Ribwort Plantain
Plantaginaceae
 
Common Plantain
Plantaginaceae
 
Sea Plantain
Plantaginaceae
 
Hoary Plantain
Plantaginaceae
 
-
Plantaginaceae
 
Blond Psyllium
Plantaginaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 22
صفحه 1 از 2