نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 50
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 564
صفحه 1 از 29
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Bear's Breeches
Acanthaceae
 
-
Aceraceae
 
-
Aceraceae
 
-
Aceraceae
 
Field Maple
Aceraceae
 
Hornbeam Maple
Aceraceae
 
Vine Maple
Aceraceae
 
Hawthorn-Leaved Maple
Aceraceae
 
-
Aceraceae
 
Amur Maple
Aceraceae
 
Rock Maple
Aceraceae
 
Box Elder
Aceraceae
 
Oregon Maple
Aceraceae
 
-
Aceraceae
 
Box Elder
Aceraceae
 
-
Aceraceae
 
Japanese Maple
Aceraceae
 
-
Aceraceae
 
Moosewood
Aceraceae
 
Norway Maple
Aceraceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 564
صفحه 1 از 29