نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 60
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 1585
صفحه 1 از 80
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Caprifoliaceae
 
Cranberry Gourd
Cucurbitaceae
 
Mace
Compositae
 
Musk Milfoil
Compositae
 
Yarrow
Compositae
 
Sneeze-Wort
Compositae
 
-
Compositae
 
Siberian Yarrow
Compositae
 
Sacapellote
Compositae
 
-
Compositae
 
-
Campanulaceae
 
-
Campanulaceae
 
-
Campanulaceae
 
-
Campanulaceae
 
Ladybells
Campanulaceae
 
-
Campanulaceae
 
-
Campanulaceae
 
Sha Shen
Campanulaceae
 
Nan Sha Shen
Campanulaceae
 
-
Campanulaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 1585
صفحه 1 از 80