نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 115
صفحه 1 از 6
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Californian Buckeye
Hippocastanaceae
 
Chinese Horse Chestnut
Hippocastanaceae
 
Sweet Buckeye
Hippocastanaceae
 
Ohio Buckeye
Hippocastanaceae
 
Horse Chestnut
Hippocastanaceae
 
Indian Horse Chestnut
Hippocastanaceae
 
-
Hippocastanaceae
 
Red Buckeye
Hippocastanaceae
 
Japanese Horse Chestnut
Hippocastanaceae
 
Red Horse Chestnut
Hippocastanaceae
 
-
Hyacinthaceae
 
-
Hyacinthaceae
 
-
Hyacinthaceae
 
Wild Hyacinth
Hyacinthaceae
 
Quamash
Hyacinthaceae
 
Atlantic Camas
Hyacinthaceae
 
Smallflower Soapplant
Hyacinthaceae
 
Soap Lily
Hyacinthaceae
 
Waterleaf
Hydrophyllaceae
 
-
Hydrangeaceae
 
6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 115
صفحه 1 از 6