نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 50
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 52
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Water Hickory
Juglandaceae
 
-
Juglandaceae
 
California Walnut
Juglandaceae
 
Southern Shagbark
Juglandaceae
 
Chinese Hickory
Juglandaceae
 
Bitternut
Juglandaceae
 
Scrub Hickory
Juglandaceae
 
Sweet Pignut
Juglandaceae
 
Coastal Pignut Hickory
Juglandaceae
 
Pecan
Juglandaceae
 
Shellbark Hickory
Juglandaceae
 
Nutmeg Hickory
Juglandaceae
 
Sweet Pignut
Juglandaceae
 
Shagbark Hickory
Juglandaceae
 
Sand Hickory
Juglandaceae
 
Black Hickory
Juglandaceae
 
Mockernut
Juglandaceae
 
-
Juglandaceae
 
Japanese Walnut
Juglandaceae
 
Heartseed Walnut
Juglandaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 52
صفحه 1 از 3