نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 40
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 122
صفحه 1 از 7
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Pichi
Solanaceae
 
Perennial Buckwheat
Polygonaceae
 
Buckwheat
Polygonaceae
 
Tartarian Buckwheat
Polygonaceae
 
Japanese Beech
Fagaceae
 
American Beech
Fagaceae
 
Japanese Beech
Fagaceae
 
-
Fagaceae
 
-
Fagaceae
 
Oriental Beech
Fagaceae
 
Beech
Fagaceae
 
Apache Plume
Rosaceae
 
Leopard Plant
Compositae
 
Fountain Bamboo
Gramineae
 
-
Valerianaceae
 
Asafoetida
Umbelliferae
 
-
Umbelliferae
 
Giant Fennel
Umbelliferae
 
-
Umbelliferae
 
Asafoetida
Umbelliferae
 
7 6 5 4 3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 122
صفحه 1 از 7