نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 209
صفحه 1 از 11
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Yellow Star Of Bethlehem
Liliaceae
 
Blanket Flower
Compositae
 
-
Compositae
 
Snowdrop
Amaryllidaceae
 
Beetleweed
Diapensiaceae
 
Goat's Rue
Leguminosae
 
-
Labiatae
 
Broadleaf Hemp Nettle
Labiatae
 
Downy Hemp Nettle
Labiatae
 
Large Flowered Hemp Nettle
Labiatae
 
Common Hemp Nettle
Labiatae
 
Gallant Soldier
Compositae
 
Goosegrass
Rubiaceae
 
Northern Bedstraw
Rubiaceae
 
-
Rubiaceae
 
Hedge Bedstraw
Rubiaceae
 
Sweet Woodruff
Rubiaceae
 
False Cleavers
Rubiaceae
 
Threepetal Bedstraw
Rubiaceae
 
Fragrant Bedstraw
Rubiaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 209
صفحه 1 از 11