نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 58
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Yellow Jasmine
Oleaceae
 
Winter-Flowering Jasmin
Oleaceae
 
-
Oleaceae
 
Jessamine
Oleaceae
 
Twinleaf
Berberidaceae
 
-
Berberidaceae
 
Hen And Chickens Houseleek
Crassulaceae
 
Chilean Wine Palm
Palmae
 
Japanese Walnut
Juglandaceae
 
Heartseed Walnut
Juglandaceae
 
California Walnut
Juglandaceae
 
Chinese Walnut
Juglandaceae
 
Butternut
Juglandaceae
 
Hind's Black Walnut
Juglandaceae
 
-
Juglandaceae
 
Arizona Walnut
Juglandaceae
 
Manchurian Walnut
Juglandaceae
 
Texas Walnut
Juglandaceae
 
Black Walnut
Juglandaceae
 
Walnut
Juglandaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 58
صفحه 1 از 3