نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 30
پهنای کانوپی (متر)
0 - 10
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
2 1 ]
اطلاعات موجود: 29
صفحه 1 از 2
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Schisandraceae
 
-
Schisandraceae
 
-
Schisandraceae
 
-
Schisandraceae
 
-
Schisandraceae
 
-
Compositae
 
-
Compositae
 
-
Compositae
 
Sheep Laurel
Ericaceae
 
Mountain Laurel
Ericaceae
 
Swamp Laurel
Ericaceae
 
-
Araliaceae
 
Tree Aralia
Araliaceae
 
Bachelor's Button
Rosaceae
 
-
Pinaceae
 
Fluellen
Scrophulariaceae
 
Kinugasaso
Trilliaceae
 
-
Araliaceae
 
Field Scabious
Dipsacaceae
 
Rewarewa
Proteaceae
 
2 1 ]
اطلاعات موجود: 29
صفحه 1 از 2