نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 20
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 320
صفحه 1 از 16
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Chinese Yellow Wood
Leguminosae
 
Macadamia
Proteaceae
 
Queensland Nut
Proteaceae
 
Plume Poppy
Papaveraceae
 
Osage Orange
Moraceae
 
Giant Trumpets
Boraginaceae
 
-
Boraginaceae
 
Showy Tarweed
Compositae
 
Grassy Tarweed
Compositae
 
Common Madia
Compositae
 
Mountain Tarweed
Compositae
 
Chile Tarweed
Compositae
 
Cucumber Tree
Magnoliaceae
 
-
Magnoliaceae
 
Lily Tree
Magnoliaceae
 
-
Magnoliaceae
 
-
Magnoliaceae
 
-
Magnoliaceae
 
Mu-Lan
Magnoliaceae
 
Bigleaf Magnolia
Magnoliaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 320
صفحه 1 از 16