نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 75
پهنای کانوپی (متر)
0 - 30
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 920
صفحه 1 از 46
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
-
Cruciferae
 
Ahipa
Leguminosae
 
Jicama
Leguminosae
 
Japanese Spurge
Buxaceae
 
Golden Groundsel
Compositae
 
-
Rubiaceae
 
-
Paeoniaceae
 
Brown's Peony
Paeoniaceae
 
-
Paeoniaceae
 
Tree Peony
Paeoniaceae
 
-
Paeoniaceae
 
-
Paeoniaceae
 
Yama-Shakuyaku
Paeoniaceae
 
Chinese Peony
Paeoniaceae
 
Tree Peony
Paeoniaceae
 
-
Paeoniaceae
 
-
Paeoniaceae
 
Peony
Paeoniaceae
 
Tree Peony
Paeoniaceae
 
Tree Peony
Paeoniaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 920
صفحه 1 از 46