نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 25
پهنای کانوپی (متر)
0 - 15
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 498
صفحه 1 از 25
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Meadow Buttercup
Ranunculaceae
 
Water Crowfoot
Ranunculaceae
 
Corn Buttercup
Ranunculaceae
 
Bulbous Buttercup
Ranunculaceae
 
California Buttercup
Ranunculaceae
 
Hui Hui Suan
Ranunculaceae
 
Lesser Celandine
Ranunculaceae
 
Lesser Spearwort
Ranunculaceae
 
-
Ranunculaceae
 
Graceful Buttercup
Ranunculaceae
 
Mao Gen
Ranunculaceae
 
-
Ranunculaceae
 
Rough-Seed Buttercup
Ranunculaceae
 
-
Ranunculaceae
 
Western Buttercup
Ranunculaceae
 
Buttercup
Ranunculaceae
 
Pennsylvania Buttercup
Ranunculaceae
 
-
Ranunculaceae
 
Creeping Buttercup
Ranunculaceae
 
Creeping Spearwort
Ranunculaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 498
صفحه 1 از 25