نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 70
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 287
صفحه 1 از 15
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
African Marigold
Compositae
 
Irish Lace
Compositae
 
Mexican Tarragon
Compositae
 
-
Compositae
 
Muster-John-Henry
Compositae
 
French Marigold
Compositae
 
Lemon Marigold
Compositae
 
Orange Flameflower
Portulacaceae
 
-
Tamaricaceae
 
English Tree
Tamaricaceae
 
Athel Tamarisk
Tamaricaceae
 
Tamarisk
Tamaricaceae
 
Chinese Tamarisk
Tamaricaceae
 
Manna Plant
Tamaricaceae
 
Kashgar Tree
Tamaricaceae
 
-
Tamaricaceae
 
Small-Flowered Tamarisk
Tamaricaceae
 
Tamarisk
Tamaricaceae
 
Black Bryony
Dioscoreaceae
 
Alecost
Compositae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 287
صفحه 1 از 15