نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 50
پهنای کانوپی (متر)
0 - 25
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 47
صفحه 1 از 3
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Uñi
Myrtaceae
 
Gorse
Leguminosae
 
-
Leguminosae
 
Olluco
Basellaceae
 
Winged Elm
Ulmaceae
 
American Elm
Ulmaceae
 
Japanese Elm
Ulmaceae
 
Wych Elm
Ulmaceae
 
Japanese Elm
Ulmaceae
 
-
Ulmaceae
 
-
Ulmaceae
 
Chinese Elm
Ulmaceae
 
English Elm
Ulmaceae
 
Siberian Elm
Ulmaceae
 
Slippery Elm
Ulmaceae
 
Rock Elm
Ulmaceae
 
Cherry Bark Elm
Ulmaceae
 
-
Ulmaceae
 
California Laurel
Lauraceae
 
Pennywort
Crassulaceae
 
3 2 1 ]
اطلاعات موجود: 47
صفحه 1 از 3