نام علمی: 
خانواده: 
نام انگلیسی: 
رتبه دارویی: 
0 1 2 3 4 5
رتبه خوراکی: 
0 1 2 3 4 5
فرم رشد: 
همیشه سبز/خزان کننده: 
سرعت رشد: 
نیاز نوری: 
مقاومت در برابر باد: 
خاک مطلوب: 
رطوبت: 
اسیدیته خاک: 
نوع گل: 
آیا گیاه خودگشن است؟: 
نحوه گرده افشانی: 
مقاومت به آلودگی هوا: 
مقاومت در برابر یخ زدگی: 
ارتفاع گیاه (متر)
0 - 25
پهنای کانوپی (متر)
0 - 20
آیا گیاه کشت می شود؟
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 275
صفحه 1 از 14
نام انگلیسی

خانواده

نام علمی

 
Cow Cockle
Caryophyllaceae
 
Alaska Blueberry
Ericaceae
 
Large-Cluster Blueberry
Ericaceae
 
Low Sweet Blueberry
Ericaceae
 
Low Sweet Blueberry
Ericaceae
 
Farkleberry
Ericaceae
 
-
Ericaceae
 
Caucasian Whortleberry
Ericaceae
 
Rabbiteye Blueberry
Ericaceae
 
Sea Bilberry
Ericaceae
 
-
Ericaceae
 
-
Ericaceae
 
Dwarf Bilberry
Ericaceae
 
-
Ericaceae
 
Hillside Blueberry
Ericaceae
 
High-Bush Blueberry
Ericaceae
 
Creeping Blueberry
Ericaceae
 
-
Ericaceae
 
-
Ericaceae
 
Alpine Blueberry
Ericaceae
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : بعد
اطلاعات موجود: 275
صفحه 1 از 14