گیاه Abies lasiocarpa

Abies lasiocarpa
نراد کوهی
2
(Hook.)Nutt.
Subalpine Fir
2
Pinaceae
A. subalpina. Pinus lasiocarpa.

عکس

25
4
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
ضد بازدم بدبو
ضماد
قی آور
مخفف سل
مراقبت از پا
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

آدامس
بذر
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
غلاف بذر

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چوب
دورکننده
صمغ
ماسک خوشبو
متفرقه
محصولات مو
مراقبت کودک