گیاه Abies religiosa

Abies religiosa
نراد مقدس
1
(Kunth.)Schltdl.&Cham.
Sacred Fir
0
Pinaceae
A. hirtella. Pinus religiosa.

عکس

40
0
همیشه سبز
درخت
سریع
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

عامل تسکین و التیام دهنده

سایر موارد استفاده

چوب
رنگ