گیاه Abies sibirica

Abies sibirica
نراد سیبریایی
1
Ledeb.
Siberian Fir
0
Pinaceae

عکس

30
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد روماتیسم
محرک

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب