گیاه Abies spectabilis

Abies spectabilis
بجور
2
(D.Don.)Spach.
Himalayan Fir
0
Pinaceae
A. webbiana.

عکس

30
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد نفخ
قابض
مقوی معده
مقوی، تونیک

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
بخور دادن
چوب
سوخت