گیاه Acacia aneura

Acacia aneura
-
0
F.Muell. ex Benth.
Mulga Acacia
2
Leguminosae

عکس

15
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

آدامس
بذر
ترنجبین
گل
نوشیدن

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چوب
قلم مو
ماده رنگ