گیاه Acacia podalyriifolia

Acacia podalyriifolia
-
0
A.Cunn. ex G.Don.
Queensland Silver Wattle
1
Leguminosae

عکس

3
3
همیشه سبز
درخت
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
ماده رنگ