گیاه Acer saccharinum

Acer saccharinum
-
1
L.
Silver Maple
3
Sapindaceae
A. dasycarpum. A. eriocarpum.

عکس

30
15
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پوست
چشمی
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قابض

استفاده خوراکی

بذر
برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
ضد زنگ
ماده رنگ
نگهدارنده