گیاه Achyranthes aspera

Achyranthes aspera
-
3
L.
Devil's Horsewhip
1
Amaranthaceae

عکس

0.9
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قابض
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

صابون
مراقبت از دندان