گیاه Achyranthes japonica

Achyranthes japonica
-
3
(Miq.)Nakai.
Japanese Chaff Flower
0
Amaranthaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سقط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد بارداری
ضد درد، مسکن درد
قاعده آور، تنظیم کننده قاعدگی
کاهنده فشارخون
مدر، ادرارآور