گیاه Aconitum napellus

رتبه خوراکی: 1
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
اقونیطون
 
نام انگلیسی: Aconite
Author: L.
خانواده: Ranunculaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 1.5
پهنای کانوپی (متر) : 0.3

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : -
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : بله

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : بله

رطوبت : خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: زنبور ها
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: خیر
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
آرامبخش
تب بر
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
ضد درد
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی