گیاه Actinidia polygama

Actinidia polygama
-
2
(Siebold.&Zucc.)Maxim.
Silver Vine
4
Actinidiaceae
A. volubilis. (Sieb.&Zucc.)Planch. Trochostigma polygama. Sieb.&Zucc.

عکس

6
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
توهم زا

استفاده خوراکی

برگ
چای
میوه

قسمت مورد استفاده

گل